مسیر موفقیت

«معنی کاریزما در فارسی، توانایی جلب توجه و تحسین دیگران است. این توانایی می‌تواند ارتقا یابد، اما برای ابراز به نیروی اراده نیاز دارد. افراد کاریزماتیک، حضور، صمیمیت و قدرت دارند. حالت درونی و ذهنی به افراد کمک می‌کند تا این صفات را به دیگران منتقل کرده و آن‌ها را با خود هم‌جهت کنند!»
ادامه مطلب...