هم‌نشینی کودکان با بازی‌های رایانه‌ای چالش جدی والدین در روزهای کرونایی

بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین همواره مورد علاقه کودکان و نوجوانان است، فارغ از مزایا و معایبی که در پی دارد با شیوع ویروس کرونا و خانه‌نشینی دانش‌آموزان، خطر اعتیاد به این بازی‌ها و سایر معایب آن خانواده‌ها را تهدید می‌کند و این روزها به یک…

تعبیر دیدن گوی در خواب

گوی اگر در خواب بیند با پادشاهی گوی زد،دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر مرد عامی بیند گوی زد، دلیل که با کسی خصومت نماید. جابر مغربی گوید : گوی زدن درخواب، سپاهی را نیکو است و غیرسپاهی را بد بود.

تعبیر دیدن خایه آدم در خواب

خایه آدم اگر بیند هر دو خایه او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود. اگر بیند دو بیضه او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر دو خایه خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است. اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که…

تعبیر دیدن مانع در خواب

مانع شما از یک مانع بالا می روید : کاری که می کنید با موفقیت روبرو می شود . از روی یک مانع به زمین می خورید : شما سعی دارید کارهائی بالاتر از حد توانائی خود انجام دهید از روی یک مانع عبور می کنید : بطریقه مشکوکی برای خود پول فراهم می…

گرفتن اشیاء در دست توسط کودک

توانایی در دست گرفتن اشیا، اولین قدم کودک برای غذا خوردن با دست خودش، خواندن، نوشتن،‌ نقاشی کشیدن و مراقبت از خود یا خود پایی است. در این مطلب می‌توانید با سن گرفتن اشیا توسط کودکان در دست شان، مراحل و رشد این توانایی در ماه‌های زندگی…

تعبیر دیدن اسید در خواب

اسید ۱ـ نوشیدن هر چیز در خواب که خاصیت اسیدی داشته باشد ، نشانه آن است که در آینده نگرانی و اضطراب فراوانی خواهید داشت . ۲ـ اگر زنیخواب ببیند مشروب الکلی می نوشد ، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این…

تعبیر دیدن جعبه کارتن در خواب

جعبه کارتن جعبه پر : کامیابی خالی : مشکلات جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند ۱ـ باز کردن جعبه در خواب ، نشانه کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است . ۲ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن…

تعبیر دیدن شمشاد در خواب

شمشاد شمشاد مردی است نه چندان توانگر و مال دار و نه چندان فقیر و مستمند ولی هر چه دارد می نمایاند و پنهان نمی کند. او حد خویش را می شناسد و در رعایت حدود دیگران نیز اصرار دارد. او انسانی است که هر چه زائد بر نیاز خویشتن دارد در پایان سال…

تعبیر دیدن لاستیک در خواب

لاستیک لاستیک غیر از (تایر) اتومبیل است. البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس لاستیک است که ماده ای است نرم و پر مصرف. لاستیک در خواب های ما نشان دهنده نرمش و ملایمت و قابلیت انعطاف شدید است.

تعبیر دیدن سالاد در خواب

سالاد سالاد خیر و خوبی و نعمت است به شرطی که سس و چاشنی نداشته باشد. اگر در خواب سالاد ببینید که به آن چاشنی و سس زده باشید نشان از غم و اندوه است.اگر در خواب ببینید مهمان هستید و سالاد در بشقاب خود می کشید و به دنبال سس و چاشنی می گردید…

اهمیت هماهنگی والدین در تربیت فرزندان

نداشتن تفاهم در انتخاب مسیر برای به رسیدن به هدف مشترک که موفقیت و پیشرفت فرزند می باشد می تواند موجب فاصله گرفتن از مسیر اصلی و سردرگمی کودک شود، چراکه هستند والدینی که در مورد تربیت کودکان خود هیچ تفاهمی با یکدیگر ندارند!

تعبیر دیدن جاجیم در خواب

جاجیم جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف ما یافت می شوند. وقتی در خواب می بینید که جاجیم می بافید طرحی و زمینه ای برای یک درآمد مالی در زندگی شما ریخته می شود. داشتن جاجیم نیز همین…

تقویت مهارت‌های حرکتی و تعادل در کودکان (بخش اول)

یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که می‌توان آن را پیش‌‌نیاز یادگیری دانست، مهارت حرکتی است. رشد حرکتی کودکان در درجه‌ی اول به رشد فیزیکی کلی، خصوصاً رشد استخوان‌بندی و رشد عصبی- عضلانی وابسته است. در این سری مقاله شما را با بازی هایی که سبب تقویت…