ببینید | کرونا و تغییر سبک زندگی

0 3,743

ویروسی که از چند ماه پیش مهمان ناخوانده ما شده و حالا جز با تغییر سبک زندگی از پیش ما نمی‌رود.

صداوسیما: سبک جدید زندگی ما البته الزمات خود را دارد و در صورت بی توجهی به آنها این کروناست که قانون خود را اعمال می کند.
خود مراقبتی و رعایت بهداشت از جمله مهمترین تغییرات در زندگی این روزهای ماست.

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود