بایگانی برچسب زندگی سالم

زندگی سالم

شیوه های زندگی سالم چیست؟

شیوه ها و الگوی زندگی سالم: برای داشتن یک الگو سالم در زندگی باید ابتدا از تغییر رفتارهای نامطلوب و آسیب زا شروع کنید این رفتارها عادت های مختلفی هستند که زندگی و سلامت انسان تهدید می کنند عادت های رفتاری مانند سیگار کشیدن، ترک کردن ورزش و…

قوانین استحکام در خانواده های موفق (بخش دوم)

یک خانواده موفق ویژگی هایی دارد، همچون دیدن خوبی ها، الگو بودن، آرزوهای بزرگ داشته داشتن ، کنترل گر نبودن ، عادلانه دعوا کردن ، با بچه ها حرف زدن و همچنین استرس ها را با هم حل کردن می توان اشاره کرد .