کاربرد چهره‌شناسی در روابط عمومی

0 3,714

در‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‌ها‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬شفافیت‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬مخاطبان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنیک‌های‭ ‬چهره‌شناسی‭ ‬و‭ ‬روانشناسی‭ ‬کمک‭ ‬بسیار‭ ‬ارزشمندی‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬ارزشمند‭ ‬را‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭. ‬

آفتاب یزد: هر‭ ‬دانشی‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬یاری‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شخصی‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬نگاه‭ ‬کنیم‭ ‬یک‭ ‬نعمت‭ ‬است‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬مشاهده‭ ‬و‭ ‬درک‭ ‬دیگران‭ ‬روابط‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬مثبتی‭ ‬سوق‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬تحمل‭ ‬متقابل‭ ‬را‭ ‬پی‌ریزی‭ ‬می‌کند‭. ‬چهره‌شناسی‭ ‬نوع‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬کاملا‭ ‬متحول‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬احساسات،‭ ‬خلقیات،‭ ‬رفتارها‭ ‬و‭ ‬استعدادهایی‭ ‬که‭ ‬داریم‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ما‭ ‬نمایان‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬اعتقاد‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شخصیت‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬او‭ ‬نمایان‭ ‬است‭ ‬اکثر‭ ‬مردم‭ ‬برای‭ ‬کشف‭ ‬حقیقت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬یکدیگر‭ ‬از‭ ‬هیچ‭ ‬تلاشی‭ ‬فروگذار‭ ‬نمی‌کنند‭. ‬فهمیدن‭ ‬اینکه‭ ‬دیگری‭ ‬واقعا‭ ‬چگونه‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬روشن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬مهم‭ ‬فکری‭ ‬انسان‭ ‬بوده‭ ‬است‭.

چهره‭ ‬خوانی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬یاری‭ ‬می‌رساند‭ ‬تا‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬عادت‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬تعمیم‭ ‬و‭ ‬تبعیض‭ ‬شخصیت‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬ارزیابی‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬حقایق‭ ‬را‭ ‬آنطور‭ ‬که‭ (‬میخواهیم‭) ‬ببینیم‭ ‬و‭ ‬آنگونه‭ ‬که‭ ‬واقعاً‭ (‬هستند‭). ‬صورت‭ ‬ما‭ ‬تاریخچه‭ ‬گویایی‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬همچون‭ ‬یک‭ ‬کتاب‭ ‬جذاب‭ ‬مورد‭ ‬مطالعه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬چهره‭ ‬خوانی‭ ‬جزء‭ ‬جدایی‭ ‬ناپذیر‭ ‬سرشت‭ ‬انسان‭ ‬است‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬زبان‭ ‬گفتاری‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آید‭ ‬انسان‌های‭ ‬نخستین‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬غیرکلامی‭ ‬برای‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند‭. ‬با‭ ‬بهتر‭ ‬درک‭ ‬کردن‭ ‬مفهوم‭ ‬اشارات‭ ‬صورت‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬بدن‭ ‬همنوعان،‭ ‬ما‭ ‬انسانها‭ ‬موجوداتی‭ ‬با‭ ‬ابعاد‭ ‬مختلف‭ ‬جسمی،‭ ‬ذهنی،‭ ‬عاطفی‭ ‬و‭ ‬روحی‭ ‬هستیم‭.‬‭ ‬هر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بعدهای‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬متاثر‭ ‬از‭ ‬دیگری‭ ‬است‭. ‬طرز‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬احساسات‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬چهره‌مان‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬است‭ ‬صورت‭ ‬نمایانگر‭ ‬صفات‭ ‬درونی‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬چهره‌شناسی‭ ‬هرچیزی‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭. ‬مثلاً‭ ‬از‭ ‬چشم‌ها‭ ‬برای‭ ‬دیدن‭ ‬از‭ ‬بینی‭ ‬برای‭ ‬تنفس‭ ‬و‭ ‬بو‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬گوش‌ها‭ ‬برای‭ ‬شنیدن‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنیم‭. ‬هرجزء‭ ‬صورت‭ ‬همچون‭ ‬دریچه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬خصوصیات‭ ‬اخلاقی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نمایان‭ ‬می‌کند‭. ‬از‭ ‬دید‭ ‬یک‭ ‬چهره‭ ‬خوان‭ ‬چشم‌ها‭ ‬نمایانگر‭ ‬احتیاط،‭ ‬بینی‭ ‬نشان‭ ‬دهنده‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬گوش‌ها‭ ‬بیانگر‭ ‬استقلال‭ ‬اند‭. ‬هر‭ ‬جزء‭ ‬صورت‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬خط‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬تجسم‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬عادات‭ ‬و‭ ‬خلقیات‭ ‬دارنده‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬صورت‭ ‬ما‭ ‬آیینه‭ ‬زندگی‭ ‬ماست‭. ‬

‮«‬فیزیوگنومی‮»‬‭ ‬یا‭ ‬چهره‭ ‬خوانی‭ ‬هنری‭ ‬کهن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

>‭ ‬چگونگی‭ ‬شناخت‭ ‬چهره‭ ‬ها‭: ‬

قدم‭ ‬اول؛‭ ‬اطمینان‭ ‬حاصل‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬نور‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬دیدن‭ ‬تمام‭ ‬خطوط‭ ‬روی‭ ‬صورت‭ ‬فرد‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬

قدم‭ ‬دوم؛‭ ‬دقت‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬صورت‭ ‬فرد‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬طبیعی‭ ‬خود‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬چانه‭ ‬بالا‭ ‬یا‭ ‬پایین‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬نشده‭ ‬باشد‭. ‬

قدم‭ ‬سوم؛‭ ‬دقت‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬اعضای‭ ‬صورت‭ ‬فرد‭ ‬چگونه‭ ‬نور‭ ‬را‭ ‬منعکس‭ ‬می‌کند‭ (‬مثلاً‭: ‬بینی‭ ‬بزرگ،‭ ‬چانه‭ ‬قوی،‭ ‬چشمان‭ ‬گرد‭) ‬

قدم‭ ‬چهارم؛‭ ‬صورت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬نیمه‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬مساوی‭ ‬تقسیم‭ ‬کنیم‭ ‬نیمه‭ ‬سمت‭ ‬چپ‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬سمت‭ ‬راست‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬شغلی‭ ‬و‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬فرد‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود‭. ‬

قدم‭ ‬پنجم؛‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬آشکار‌ترین‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬صورت‭ ‬مهمترین‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬هست‭. ‬چهره‌خوانی‭ ‬قادر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬یاد‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬قدر‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬بدانید‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬هستند‭ ‬بپذیرید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬قدرت‭ ‬زیبایی‭ ‬چهره‭ ‬خوانی‭ ‬است‭. ‬

‭(‬خداوند‭ ‬یک‭ ‬چهره‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬اعطا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬چهره‭ ‬دیگری‭ ‬برای‭ ‬خود‭ ‬می‌سازید‭. ‬ویلیام‭ ‬شکسپیر‭)‬

قربانعلی‭ ‬تنگ‭ ‬شیر

رفتار‭ ‬شناس

-
-
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود