نقش مادران خلاق و غیر خلاق در تربیت فرزند

0 3,840

مادران نقش مهمی در تربیت فرزندان خود ایفا می کنند، اما مادران خلاق و مادران غیر خلاق در برخورد با فرزندانشان متفاوت با یکدیگر عمل می کنند.

مقدمه

والدین و مخصوصا مادران نقش مهمی در تربیت فرزندان خود ایفا میکنند؛ اما هرکدام از مادران روش خاص خود را در این زمینه دارند. مادران خلاق و مادران خیر خلاق در برخورد با فرزندانشان متفاوت با یکدیگر عمل میکنند. در زیر موقعیت های مختلفی از زندگی روزمره به تصویر کشیده شده است. اگر میخواهید بدانید که در کدام دسته از مادران در برخورد با فرزندانتان قرارمی¬گیرید، لطفا مقاله زیر را مطالعه کنید.

مادران خلاق در مقایسه با مادران غیر خلاق چه میکنند؟

۱٫ بچه بستنی می‌خورد.

* مادر خلاق: به او دستمال می‌دهد تا دهانش را پاک کند.
* مادر غیرخلاق: دور دهانش را پاک می‌کند.

۲- بچه نق می‌زند.

* مادر خلاق: به کودکش نگاه میکند و از او میخواهد تا علت بدخلقیش را بدون گریه بگوید.
* مادر غیر خلاق: کودکش را دعوا می‌کند. پدر به مادر می‌توپد که بچه را دعوا نکن؛ بچه لگدی حواله پدر می‌کند. مادر می‌خندد. پدر بچه را دعوا می‌کند.  و بعد برای آرام کردنش باز هم به او وعده و وعید می دهد.

۳- بچه زمین خورده‌است.

* مادر خلاق: با لبخند به کودکش نگاه میکند و با زبان بدن به او میفهماند، طوری نیست بلند شو و ادامه بده. و او با خوشحالی بلند می‌شود و به بازی ادامه می‌دهد.
* مادر غیر خلاق: دو دستی توی سرش خودش  می‌زند و جیغ میکشد. بچه را بلند می‌کند و مثل کیسه سیب‌زمینی می‌تکاند. بچه می‌ترسد و جیغ می‌کشد. مادر بچه را پیش خود مینشاند و می-گوید از جات تکان نخور وروجک، وقتی حواس مادر پرت می شود، بچه از فرصت استفاده کرده و با این فکر پیروزمندانه که از دست مادر فرار کردم دوباره می¬رود تا بازی کند.

۴- در مطب دکتر حوصله بچه سر رفته ‌است.

* مادر خلاق: از کیفش کاغذ و مداد‌رنگی بیرون می‌آورد و بچه مشغول می‌شود.
* مادر غیرخلاق: با عصبانیت فریاد می زند: الان آقای دکتر میاد آمپولت میزنه !!! الان به پدرت زنگ میزنم تا بیاد!!!

۵٫ بچه با دوستش بر سر اسباب بازی، دعوایش می شود.

* مادر خلاق: تا جایی که امکان دارد، صبر می کند تا خودشان مشکلشان را حل کنند و به بازی ادامه دهند
* مادر غیر خلاق: به طرف آنها می دود، سعی می کند اختلاف آنها را حل کند تا کار به جاهای باریک تر نکشیده است.

۶٫ بچه در وقت نامناسبی، مدام فریاد می زند که پارک برویم.

* مادر خلاق: بچه را به آرامش و سکوت دعوت میکند و به او میگوید که در آینده در ساعت مناسبی به پارک خواهند رفت.
* مادر غیر خلاق: سعی میکند با جیغ و داد و دادن وعده وعیدهای مختلف، فرزندش را از رفتن به پارک منصرف کند.

۷٫ بچه تمام خانه را از اسباب بازی هایش پر کرده است، در حالیکه مهمانان در راه هستند.

* مادر خلاق: در کمال آرامش و قاطعیت از فرزندش میخواهد که اسباببازیهایش را جمع کند و در صورت لزوم خود نیز به فرزندش کمک میکند.
* مادر غیر خلاق: با دعوا و تهدید، فرزندش را وادار به جمع کردن اسباببازیهایش می کند، غافل از اینکه بچهاش در مهمانی نیز همه اسباببازیهایش را در خانه پخش و پلا می کند.

۸٫ بچه از رفتن به حمام اجتناب می کند؛ درحالیکه شب باید به عروسی بروند.

* مادر خلاق: با آماده کردن وسایل شست و شو و حمام، از فرزندش با قاطعیت میخواهد که به حمام برود.
* مادر غیر خلاق: فرزندش را به زور داخل حمام میکند، و خودش نیز به با عجله به شستن وی می پردازد.

۹٫ بچه در یک مهمانی خانوادگی شیطنت و سر و صدا میکند.

* مادر خلاق: با استفاده از حرکات چهره و زبان بدن کودکش را به سکوت دعوت می¬کند.
* مادر غیر خلاق: مثل گرامافونی که سوزنش گیر کرده‌ باشد لاینقطع می‌گوید «نرو، نکن، نگو، بشین، پاشو، دست نزن، بیا، حرف نزن، آروم باش، ول کن»

۱۰٫ بچه به تازگی در پیش دبستانی ثبتنام کرده است.

* مادر خلاق: در انجام کاردستیها و نقاشیهای کلاس به وی راهنمایی میکند و در صورت لزوم به وی کمک میکند.
* مادر غیر خلاق: با زدن برچسب بی عرضه به فرزندش، با ناراحتی، اخم و تخم و غرغر خودش تمام کارهای وی را انجام می دهد.

نویسنده: خانم حدیثه اسفندیار

-
- -
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود