بایگانی برچسب زنانه و مردانه

زنانه و مردانه

نظریه یادگیری اجتماعی در تفاوت های جنسیتی

نظریه یادگیری اجتماعی در تفاوت های جنسیتی در پاسخ به مسئله «تفاوت های زن و مرد» اندیشمندان نظریه های گوناگونی را مطرح کرده اند. از جمله این نظریه ها، نظریه های یادگیری اجتماعی است که قائل است، تفاوت های جنسیتی میان زن و مرد…