بایگانی برچسب نقد فیلم و سریال

نقد فیلم و سریال

نقد فیلم و سریال,نقد فیلم خارجی,نقد و تحلیل فیلم,نقد سریال های خارجی,نقد فیلم چیست,چگونگی نقد فیلم,بهترین سایت نقد فیلم و سریال,نقد فیلم زومجی,نقد فیلم فراستی

بررسی نقش و تاثیرات فمینیسم در رسانه

بررسی نقش و تاثیرات فمینیسم در رسانه با توجه به گستره وسیع نظریات متفاوت گرایشات فمینیستی در عرصه رسانه‌ها، در این نوشتار با تعریف فمینیسم، به تاریخچه موضع‌گیری‌های فمینیستی و نقش برجسته رسانه‌ها در انتقال یا ساخت ارزش‌ها و…

آثار رسانه های جمعی بر کارکردهای خانواده

آثار رسانه های جمعی بر کارکردهای خانواده رسانه های جمعی در دنیای امروز نقشی موثر و تعیین کننده را در ساختارهای مختلف اجتماعی ایفا می کنند که این تاثیر خاص یک محیط یا موضوع خاصی نمی باشد. خانواده از آن روی که یک نهاد اجتماعی است…