بایگانی برچسب مدیریت استرس

مدیریت استرس

با نقاشی، استرس خود را کاهش دهید!

به کمک نقاشی می توان بسیاری از احساسات، هیجانات و افکار را نشان داد. این روش به خصوص برای افراد معلول که دچار ضعف ارتباطی هستند، اشخاص خجالتی و کسانی که قادر به برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران نیستند اهمیت بیشتری دارد.

با این ۸ روش، سیستم ایمنی بدن را تقویت کنید

بدن افراد با کمک سیستم دفاعی و ایمنی, در برابر عوامل بیماری زا مانند ویروس ها و باکتری ها محافظت می شود. روش های ساده زیادی برای تقویت سیستم ایمنی بدن وجود دارد. افراد در زندگی در محیط های قرار می گیرند که عاری از عوامل بیماری زا…