بایگانی برچسب رساله حقوق

رساله حقوق

رساله حقوق,رساله حقوق امام سجاد حقوق اعضای خانواده,حق زبان در رساله حقوق امام سجاد,رساله حقوق امام سجاد تفکر هفتم,حق روزه در رساله حقوق امام سجاد,منابع رساله حقوق امام سجاد,رساله حقوق امام سجاد حق همسایه,حق الناس در رساله حقوق امام سجاد,ترجمه انگلیسی رساله حقوق امام سجاد,حق نماز در رساله حقوق امام سجاد,حق خواهر در رساله حقوق امام سجاد

حق پدر در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)

یکی از اطاعت هایی که بعد از اطاعت از خدا در قرآن بدان اشاره شده است، اطاعت از پدر و مادر است. این نشان از آن دارد که پدر و مادر نقش مهمی در زندگی و سعادت انسان دارند. در این نوشتار به بررسی حق پدر در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) می…

حق فرزند در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

آموختن قرآن، امر او به نماز، یاری رساندن او بر اطاعت خدا از جمله حقوقی است که فرزند بر والدین دارد. رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) گنجینه ارزشمندی است که در بخشی از آن به بیان حقوق انسان ها بر یکدیگر اشاره شده است. حق فرزند بر والدین…

حق بزرگترها در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

حق بزرگترها در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول) در زندگی اجتماعی، افرادی که در کنار هم زندگی می کنند، ملزم به رعایت حقوق نسبت به دیگری هستند. این حقوق برخی صرفاً جنبه اخلاقی دارد و برخی دیگر نیز رنگ حقوقی و شرعی…

حق همنشین در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

حق همنشین در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول) اسلام به جزئی ترین روابط میان انسان ها توجه کرده است و برای بهتر شدن این روابط شرایطی را قرار داده است. یکی از این روابط هم نشینی با دیگران است که شرایط و ویژگی هایی را…

آداب معاشرت بر اساس رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

آداب معاشرت بر اساس رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول) رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) یکی از متون حدیثی بیان شده از امام چهارم شیعیان می باشد که در آن حضرت به برخی از حقوق اشاره کرده اند که به گونه ای آداب معاشرت…

حق شاگرد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش سوم)

در بخش های پیشین بیان شد، همانطور که استاد بر شاگردان خویش، حق و حقوقی دارد، شاگردان به عنوان کسانی که به دنبال دانش و علم هستند، نیز بر استاد خویش حقی دارند. در این نوشتار به بیان این نکته از رساله می پردازیم که اگر استاد، حق شاگرد را ادا…

حق همسایه در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

حق همسایه در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم) همسایه از نزدیک ترین افرادی است که در زندگی انسان وجود دارند. برای داشتن محیطی سالم و آرامش باید همسایگانی داشت که به این حق انسان احترام بگذارند. همسایه خوب ساختنی است.…