بایگانی برچسب رساله حقوق امام سجاد

رساله حقوق امام سجاد

رساله حقوق امام سجاد,حق زبان در رساله حقوق امام سجاد,ترجمه انگلیسی رساله حقوق امام سجاد,حق روزه در رساله حقوق امام سجاد,رساله حقوق امام سجاد حق معلم,رساله حقوق امام سجاد حق همسایه,حق دوست در رساله حقوق امام سجاد,شرح رساله حقوق امام سجاد یثربی,حق نماز در رساله حقوق امام سجاد

حق پدر در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)

یکی از اطاعت هایی که بعد از اطاعت از خدا در قرآن بدان اشاره شده است، اطاعت از پدر و مادر است. این نشان از آن دارد که پدر و مادر نقش مهمی در زندگی و سعادت انسان دارند. در این نوشتار به بررسی حق پدر در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) می…

حق فرزند در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

آموختن قرآن، امر او به نماز، یاری رساندن او بر اطاعت خدا از جمله حقوقی است که فرزند بر والدین دارد. رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) گنجینه ارزشمندی است که در بخشی از آن به بیان حقوق انسان ها بر یکدیگر اشاره شده است. حق فرزند بر والدین…

حق همسایه در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

حق همسایه در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول) زندگی اجتماعی امروزین، یک روابط در هم تنیده ایست که عدم رعایت قوانین آن می تواند به هم ریختگی اجتماعی را به همراه داشته باشد. رعایت حق همسایه و همسایگی یکی از حقوقی است…

آداب معاشرت بر اساس رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

آداب معاشرت بر اساس رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم) در بخش پیشین پنج معنا برای حق بیان شد که موارد آن در مسائل فقهی و حقوقی به کار گرفته می شود. در ادامه این نوشتار به بیان سند و نیز توضیحاتی بیشتر در مورد بخش های…

حق همنشین در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

حق همنشین در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول) اسلام به جزئی ترین روابط میان انسان ها توجه کرده است و برای بهتر شدن این روابط شرایطی را قرار داده است. یکی از این روابط هم نشینی با دیگران است که شرایط و ویژگی هایی را…

حق استاد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

حق استاد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم) در بخش پیشین بیان شد که در نگاه دین اسلام، استاد دارای جایگاه ویژه ایست که آن را در ردیف انبیای الهی قرار می دهد. از همین روی، امام سجاد (علیه السلام) در رساله حقوق خود،…

آداب معاشرت بر اساس رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

آداب معاشرت بر اساس رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول) رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) یکی از متون حدیثی بیان شده از امام چهارم شیعیان می باشد که در آن حضرت به برخی از حقوق اشاره کرده اند که به گونه ای آداب معاشرت…

حق شاگرد در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

همانطور که استاد بر شاگرد حقی دارد که شاگرد موظف است آن حقوق را ادا کند، او نیز حقی بر گردن استاد دارد. در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، در کنار حقوق زیردستان، حقی به عنوان «حق رعیتک بالعلم» آورده شده است و حضرت (علیه السلام) در آن به…

حقوق «مادر» در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

نمی توان مکتبی را یافت که قدردان ارزش مادر و مادری نباشد. در متون اسلامی (قرآن کریم و روایات) به اهمیت این نقش و وظایفی که انسان در مورد مادر دارد، اشاره شده است. همراه ما باشید تا با حقوق مادر در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) آشنا…

حق همسایه در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش سوم)

حق همسایه در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش سوم) پوشاندن عیب، اصلاح رفتارهای نادرست، رفتار کرامت مندانه با همسایه از جمله حقوقی است که امام سجاد (علیه السلام) در رساله حقوق به عنوان حق همسایه برمی شمارند. با ما همراه…

حق همسایه در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

حق همسایه در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم) همسایه از نزدیک ترین افرادی است که در زندگی انسان وجود دارند. برای داشتن محیطی سالم و آرامش باید همسایگانی داشت که به این حق انسان احترام بگذارند. همسایه خوب ساختنی است.…