بایگانی برچسب دوران جوانی

دوران جوانی

دوران جوانی,فیلم دوران جوانی,تعریف جوانی,روانشناسی دوران جوانی,اهمیت دوران جوانی,احساسات دوران جوانی,مقاله دوره نوجوانی,دوران بلوغ و نوجوانی,متن دوران جوانی

جوان و وظیفه والدین

برای اینکه یک جوان خوب و موثر تربیت کنید باید راه پیشرفت را برای او باز کنید و زمینه را هموار بسازید تا او ترقی کند. اگر جوان را خوب تربیت کنید او تبدیل می‌شود به فردی که موثر خواهد بود برای رشد دادن جامعه. با ما همراه باشید.

جوان و اثرات انتخاب دوست بد

جوان و اثرات انتخاب دوست بد جوان بخاطر پویایی که دارد اگر در مسیر درست قرار بگیرد می‌تواند پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند. اما اگر یک انتخاب نادرست در انتخاب رفیق داشته باشد سبب می‌شود از پله های که با موفقیت طی کرده با…