بایگانی برچسب خواص عسل فرفیون

خواص عسل فرفیون

شناخت گیاه فَرفیون و خواص دارویی آن

گیاه فرفیون گونه‌های مختلفی دارد که حدود ۵ گونه از آنها نسبت به دیگر گونه‌ها مرغوبتر می‌باشند. در اینجا به نام علمی و مشخصات مربوط به یک گونه مرغوب از فَرفیون که خواص درمانی داشته و در طب سنتی نیز کاربرد دارد اشاره شده است.