تعبیر دیدن پیاده روی در خواب

تعبیر خواب
0 55

پیاده روی

اگر در خواب، در مکانی زیبا مشغول قدم زدن باشید، بیانگر آن است که ثروتی به دست میآورید. اگر خواب ببینید هنگام شب مشغول پیادهروی هستید، به این معنا است که به اهداف خود نمیرسید

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود