تعبیر دیدن لیسیدن در خواب

تعبیر خواب
0 3,878

تخفیف باران تولد یکسالگی نصرینو

لیسیدن
یک سگ شما را می لیسد : شانس و موفقیت
یک سگ دیگران را می لیسد : یک دوره خوب شروع می شود .
یک بچه شما را می لیسد : از پس مشکلات براحتی بر می آئید .
دیگران شما را می لیسند : خوشبختی
یک اسب دست شما را می لیسد : روابط عشقی شما در خطراست .

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود