تعبیر دیدن فرشته در خواب

تعبیر خواب
1 85

فرشته
دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آن ها پیدا می کند. اگر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگی است. نوشته اند اگر بیماری ملائک مقرب را در خواب ببیند که بشاش و گشاده رو باشند از بیماری شفا می یابد. وامدار دین خود را می پردازد و ادا می کند و محبوس از زندان رهائی حاصل می نماید ولی اگر این فرشتگان عبوس و گرفته و غمین باشند تعبیر خلاف آن است که گفته شد. نوشته اند که اگر بیننده خواب ببیند که در عالم رویا با فرشتگان دعوا می کند به هیچ وجه خوب نیست. معبران نوشته اند دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نیست بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل و نشان آن است که مرگ بیننده خواب نزدیک است. اگر بیننده خواب ببیند که در خواب با فرشته ای پرواز می کند بسیار خوب است چون او به نیک نامی و رفاه و نعمت می رسد. اگر بیننده خواب فرشته ای را در لباس زنانه ببیند یا زنی ناشناس و خوب روی را در خواب ببیند و ذهنش بگوید که او فرشته است به دروغ گوئی و نیرنگ دست می زند. اگر ببینیم فرشته ای با ما هم غذا شده به نعمت فراوان می رسیم. روی هم رفته دیدن فرشتگان در خواب خوب است

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
1 نظر
 1. پریا می‌گوید

  سلام
  من یه دختر ۲۰ ساله م
  خواب دیدم که داخل یه خونه ای هستم که تا الان اصلا ندیده بودم
  وارد یه اتاق شدم و یه پسر حدود 30 ساله دیدم که سرتاپا سفید پوشیده بود و چهره ی خوبی داشت و پوستش سفید بود
  من متوجه شدم که فرشته س
  و به من نزدیک شد
  منو بغل کرد و میبوسید و بعدش برام دعا میکرد به زبون عربی و منو میچرخوند
  تعبیر این چیه؟؟؟ لطفا جوابمو بدید

نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود