پس از هم آغوشی با همسر چه باید کرد؟

0 4,803

برای درست دادن هر امری لازم است مقدمات آن امر به درستی صورت بگیرد. در نوشتارهای پیشین به مقدمات آمیزش با همسر که از آن به «پیش نوازی» تعبیر می شود، پرداختیم. اما پس از آمیزش هم کارهایی را باید انجام داد. در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم.

پس نوازی برای اتمام یک رابطه جنسی مطلوب با همسر، امر لازم شمرده می شود.

پس از آمیزش

 پیش نوازی مقدمه ای برای آمیزش بود و آنچه در این جا بیان می شود بحثی است با عنوان «پس نوازی» که برای پس از انجام عمل جنسی است. آری، پس نوازی نیز مانند پیش نوازی، مهم است و لازم.
این سخن ارجمند را بخوانید:
پس از آمیزش، میل جنسی در مرد بیشتر از آن کم می شود و کمبودی که زن احساس می کند باید توسط مرد، بعد از عمل آمیزش، به وسیله عشق بازی برطرف شود. معمولا بعد از نزدیکی، تمایل زن نسبت به مرد بیشتر است از تمایل مرد نسبت به زن. برای این که فکر بازیچه بودن زن برای شوهرش و این که او فقط به منظور برطرف کردن میل خود به آن احتیاج دارد و امیال زنش را در نظر نمی گیرد، در زن به وجود نیاید، مرد باید خود را موظف بداند که به وسیله عشق بازی بعد از آمیزش، جوابگوی مناسبی برای امیال همسرش باشد.در مراحل اولیه ازدواج، عشق بازی بعد از نزدیکی، بهتر از عشق بازی قبل از آن است. اهمیت این موضوع به پنج دلیل ثابت می شود:
  1. عشق بازی بعد از نزدیکی، محبت طرفین را ثابت می کند. بعد از پایان آمیزش، وقتی شوهر با زن به اظهار عشق نسبت به یکدیگر ادامه می دهند، در حقیقت می گویند عشق آنها تنها به منظور ارضای جنسی نیست. شوهر می تواند این تصور را که مردان به زنان فقط به خاطر ارضای جسمانی علاقه مندند، از راه ادامه به محبت ورزیدن بعد از رسیدن به اوج شهوت، در همسرش از بین ببرد و به این وسیله زنش را مطمئن سازد که او را بازیچه نمیداند.
  2. عشق بازی بعد از آمیزش، حس مردانگی و زنانگی را در آنها تقویت می کند. هر مردی در صدد است که به خود ثابت کند که می تواند کاملا زنش را از لحاظ امیال جنسی ارضا کند و احساس غرور وقتی در مرد قوی تر می شود که زن، بعد از نزدیکی، مردانگی او را ستایش کند. و هر زنی مایل است بداند صلاحیت جوابگویی به خواسته های شوهرش را دارد.
  3. عشق بازی بعد از نزدیکی، احساس گناه را در شما از بین می برد. شما و طرف مقابلتان کارهایی انجام می دهید که قبل از ازدواج از نظر مذهب گناه محسوب می شد و ممکن است این احساس بعد از ازدواج نیز در شما باقی بماند و یا هنگام نزدیکی، اعمالی مرتکب شده اید که از ادب دور بوده است، مانند بوسیدن با شهوت زیاد با لمس آلت تناسلی طرفتان و یا شاید حرکاتی که قبلا از نظر شما ناپسند بوده است. ولی وقتی که بعد از انجام عمل، عشق و محبت خود را برای یکدیگر بازگو کردید، از نگرانی خود کاسته و به خود ثابت کرده اید که عمل شما گناه نبوده است.
  4. اگر یک یا هردوی شما ارضا نشوید، این حقیقت را که شما نسبت به یکدیگر عشق و علاقه نشان داده اید، تأیید می کنید. آنهایی که تازه عروسی کردهاند، به شهوت همزمان نمی رسند. با این که زن ممکن است هر بار به شهوت زیاد نسد و حتی یک شوهر که غالبا به اوج شهوت می رسد، احساس کند درجه ارضایی که کسب کرده، مطلوب نبوده است. ولی اظهار عشق بعد از نزدیکی، یک یا هردوی شما را قادر می سازد که چنین ناامیدی ها را به خود راه ندهید و نیز درک کنید اگرچه بالاترین انتظارات شما حاصل نشده، ولی احساس خرسندی می کنید که این شانس را داشته اید که چنین رابطه نزدیکی با طرف مقابلتان داشته باشید و دوباره نیز خواهید داشت. و میگویید عشق شما آنقدر عظیم است که برای بقای آن لزومی نیست که هر بار به کمال تحریک جنسی برسید
  5. اظهار عشق بعد از نزدیکی، به شما [نوید[ شروع خوبی را برای دفعه بعد می دهد.
بعد از برطرف کردن شرم، خجالت، و نارضایتی از طرف مقابلتان در مورد نقش عمل آمیزش به وسیله عشق بازی بعد از آن، نه تنها به یک عمل جنسی خاتمه داده اید، بلکه یک احساس تمایلی برای دفعه بعد به جا گذارده اید.[۱]
پس از پایان یافتن عمل جنسی و کامیابی زن و مرد، هر دو سست می شوند و رخوتی دوست داشتنی و خلسه ای دلپسند برای هر دو حاصل می شود. دو همسفر همدل، سفری پرتلاش اما دلپذیر را انجام داده و اکنون :
به پایان سفر رسیده اند؛ پایانی خوش فرجام. دوکوهنورد همراه، کوهی سترگ را نوردیده و قله آن را فتح کرده و اکنون خیمه زده و آرمیده اند؛ و آرمیدنی رؤیایی.
در این مرحله، هر دو را خواب فرا می گیرد؛ خوابی توأم با آرامش، اما چند دقیقه ای طول می کشد تا به خواب عمیق روند. در این زمان کوتاه، هر دو باید همدیگر را نوازش کنند؛ نوازشی آرام و مهربانانه. و نیز از یکدیگر تشکر کنند؛ تشکری غیر رسمی و نوجوانانه. در این حالت نیکو، سخنان لطیفه گون و عاشقانه و کوتاه، کاربردی نیکو دارد.
البته زمان و عمل پس نوازی، کوتاهتر و کمتر از پیش نوازی است. در این مرحله، زن و مرد، هر دو فعال اند؛ اما مرد، بسیار فعال تر است. و نیز هر دو از آن بهره می برند؛ اما زن، بسیار بیشتر بهره مند می شود. زن بسیار دوست دارد که پس از آن عملیات پرفراز و فرود و انرژی بر معاشقه و ملاعبه و آمیزش، اکنون چونان کودکی بی خیال، در آغوش مردش آرام گیرد و به نرمی و گرمی ، نوازش شود.
چه خوب است که زن و مرد، در آغوش هم به خواب روند. این، خوشایندترین خواب است؛ برای هر دو.منبع: کتاب «آداب عشق ورزی» (آموزه هایی درباره رفتارهای جنسی و عاطفی همسران)
نوشته: علی اکبر مظاهری
پی نوشت :
[۱]. دکتر تام مک گینس، اولین سال ازدواج، ص ۱۶۵-۱۶۷، ترجمه آذرکاراگاه. انتشارات تلاش، چاپ چهارم، ۱۳۷۳.
شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود