بایگانی برچسب پدیده ازدواج سفید

پدیده ازدواج سفید

آسیب اجتماعی در ازدواج سفید (بخش دوم)

آسیب اجتماعی در ازدواج سفید (بخش دوم) منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است، یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود برای زندگی زیر یک سقف می‌روند؛ اتفاقی که نه از نظر…

همه آنچه که از ازدواج سفید باید بدانید (بخش اول)

همه آنچه که از ازدواج سفید باید بدانید (بخش اول) ازدواج سفید یکی از چالش های جدید و نوپدید جامعه ایران است. مهم ترین عوامل گرایش به این رابطه تغییرات فرهنگی جامعه ایران، مشکلات مالی جوانان، محک زدن رابطه، آشنایی بیشتر، عدم…

آسیب اجتماعی در ازدواج سفید (بخش اول)

آسیب اجتماعی در ازدواج سفید (بخش اول) ازدواج سفید پدیده ای است که شاید این روزها کمتر رسانه ای به آن بپردازد. شاید توجیه آنها از سخن نگفتن در این خصوص به این دلیل است که امکان دارد قبح این مسئله در جامعه ریخته شود. چه بسا که در…

همه آنچه که از ازدواج سفید باید بدانید (بخش دوم)

همه آنچه که از ازدواج سفید باید بدانید (بخش دوم) مهم ترین عوامل گرایش به ازدواج سفید می توان به الگو برداری از ماهواره و رسانه های بیگانه که قبح این نوع رابطه را از بین می برند، توقعات بالای دختران، قطع هرگونه کمک مالی به…

همه آنچه که از ازدواج سفید باید بدانید (بخش سوم)

همه آنچه که از ازدواج سفید باید بدانید (بخش سوم) ازدواج سفید آسیب های اجتماعی و روانی زیادی برای جامعه، طرفین و خانواده آنان ایجاد می کند. مهم ترین آسیب ها عبارت اند از: کم شدن حس مسئولیت، تحمیل هزینه اضافی بر جامعه برای پرورش…