بایگانی برچسب پانزده سالگی

پانزده سالگی

مرحله ی پایانی نوجوانی (۱۸-۱۵ سالگی) (بخش اول)

مرحله ی پایانی نوجوانی (۱۸-۱۵ سالگی) (بخش اول) دوران نوجوانی از چهار مرحله مهم شکل گرفته است که یکی از مراحل مهم آن، مرحله پایانی است که شامل سنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی است. این دوره هم به مانند مراحل قبل دارای ویژگی هایی است. با ما…

مرحله ی میانی نوجوانی (سیزده تا پانزده سالگی) (بخش دوم)

مرحله ی میانی نوجوانی (سیزده تا پانزده سالگی) (بخش دوم) یکی از ویژگی های مرحله میانی نوجوانی (مرحله دوم)، نقش مهم همسالان در شکل گیری هویت دوران نوجوانی است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.…