بایگانی برچسب پانزده سالگی

پانزده سالگی

فرار نوجوان از محدودیت ها

فرار نوجوان از محدودیت ها دوره نوجوانی دوره ایست که نوجوان هیچ قید و بندی را به راحتی قبول نمی کنند. از همین روی لازم است والدین تدابیر مهمی را در این موضوع به کار بگیرند تا نوجوان خویش را از آسیب های رفتار پرخطر به دور دارند.…

مرحله ی میانی نوجوانی (سیزده تا پانزده سالگی) (بخش اول)

مرحله ی میانی نوجوانی (سیزده تا پانزده سالگی) (بخش اول) دوره نوجوانی در کل از چهار مرحله شکل گرفته است که در این بخش به بیان ویژگی های مرحله میانی می پردازیم. این مرحله شامل سنین سیزده تا پانزده سالگی می شود. با ما همراه باشید.…

مرحله ی پایانی نوجوانی (۱۸-۱۵ سالگی) (بخش اول)

مرحله ی پایانی نوجوانی (۱۸-۱۵ سالگی) (بخش اول) دوران نوجوانی از چهار مرحله مهم شکل گرفته است که یکی از مراحل مهم آن، مرحله پایانی است که شامل سنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی است. این دوره هم به مانند مراحل قبل دارای ویژگی هایی است. با ما…

مرحله ی پایانی نوجوانی (۱۸-۱۵ سالگی) (بخش دوم)

مرحله ی پایانی نوجوانی (۱۸-۱۵ سالگی) (بخش دوم) دوره نوجوانی را باید به درستی شناخت تا بتوان رابطه خوبی با آنها برقرار کرد. چه والدین و چه مربیان و معلمان باید بر این امر اصرار داشته باشند. با ما همراه باشید تا با این مرحله…

خودپسندی و فرار از مسئولیت در دوره نوجوانی

خودپسندی و فرار از مسئولیت در دوره نوجوانی دو ویژگی در دوران نوجوانی، زمینه ساز درگیری والدین و فرزندان ایشان را مهیا می سازد؛ نخست خودپسندی است و دیگری فرار از مسئولیت. با ما همراه باشید تا با این دو صفت آشنا شده و راه تعامل…

مرحله ی میانی نوجوانی (سیزده تا پانزده سالگی) (بخش دوم)

مرحله ی میانی نوجوانی (سیزده تا پانزده سالگی) (بخش دوم) یکی از ویژگی های مرحله میانی نوجوانی (مرحله دوم)، نقش مهم همسالان در شکل گیری هویت دوران نوجوانی است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.…