بایگانی برچسب ویروس کووید ۱۹

ویروس کووید ۱۹

آخرین تغییرات کرونا/ ویروس دست‌ساز نیست

متخصص ویروس شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: آخرین یافته در مورد ویروس کووید ۱۹ و ژنتیک آن، نشان از افزایش قدرت انتقال و سرایت پذیری ویروس دارد. همچنین ویروس کووید ۱۹ برای افزایش قدرت انتقال، میزان پروتئین های خود را نیز…