بایگانی برچسب سالمندان

سالمندان

سالمندان بعد از تزریق واکسن کرونا چه اقداماتی انجام دهند؟

استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران گفت: این روزها تزریق واکسن کرونا برای سالمندان بالای ۷۵ سال در سراسر کشور آغاز شده و آگاهی از اینکه چه اقداماتی بعد از تزریق این واکسن انجام دهند حائز اهمیت است.