بایگانی برچسب زوج درمانی

زوج درمانی

زوج درمانی,کتاب زوج درمانی,هزینه مشاوره زوج درمانی,نظریه های زوج درمانی,زوج درمانی pdf,تست زوج درمانی,بهترین رویکرد زوج درمانی,موضوعات زوج درمانی,زوج درمانی ویکی پدیا

زوج درمانی پذیرش محور (TBCT)

زوج درمانی پذیرش محور (TBCT) از میان رویکردهای درمانی در زوج درمانی، دو رویکرد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زوج درمانی تلفیقی و زوج درمانی پذیرش محور دو روش درمانی است که تا به حال تاثیرات خود را به خوبی در حوزه زوج درمانی…

زوج درمانی تلفیقی (IBCT)

زوج درمانی تلفیقی (IBCT) زندگی دارای بحران ها و مشکلاتی است که راهی جز مواجه شدن با آنها نیست.ممکن است این بحران در رابطه زن و شوهر به عنوان یک زوج، وارد شده و به رابطه ایشان آسیب رساند. از همین روی زوج درمان گران در روان…