بایگانی برچسب روز احسان

روز احسان

نکاتی در رابطه با احسان و کمک به دیگران (بخش اول)

نکاتی در رابطه با احسان و کمک به دیگران (بخش اول) بخشش مالی، شرایط ویژه ای دارد. بخشش مالی باید بدون منت نهادن بر فرد مقابل و ایجاد مزاحمت برای او انجام شود. بخشش از سر فخرفروشی یا به قصد تطمیع دیگری، ارزشی ندارد و تنها تمایلات شخصی فرد…

اهمیت نیکوکاری و آثار آن در فرهنگ اسلامی (بخش اول)

اهمیت نیکوکاری و آثار آن در فرهنگ اسلامی (بخش اول) از جمله مفاهیم ارزشمندی که به عنوان یکی از اصول مورد توجه همه شریعت‌ها و سنت‌ها به ویژه اسلام در طول تاریخ بوده و در آموزه‌های دین اسلام نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته و به آن سفارش شده…

آثار نیکوکاری و چگونگی بهره مندی از آن (بخش اول)

آثار نیکوکاری و چگونگی بهره مندی از آن (بخش اول) احسان و نیکوکاری و کمک به انسان های ضعیف و ناتوان، آثار و پیامدهای ارزنده و مثبتی را در دنیا و آخرت به دنبال دارد، از جمله آن می توان به دوستی و صمیمیت و تعدیل اقتصادی اشاره کرد. ما در این…

نکاتی در رابطه با احسان و کمک به دیگران (بخش دوم)

نکاتی در رابطه با احسان و کمک به دیگران (بخش دوم) همدلی، یکی از مهارت هایی است که افراد را در نزدیک شدن به یک دیگر و نیز پدید آمدن احساس خوب و انسان دوستانه یاری می دهد. بخشش مادی نیز یکی از شاخص های همدلی است که به هنگام نیاز دیگران، می…

تاثیراتی که نیکوکاری در زندگی می گذارد

تاثیراتی که نیکوکاری در زندگی می گذارد انسان سرشتی اجتماعی دارد و به زندگی به صورت دسته جمعی نیازمند است. نیکوکاری و از خود گذشتگی و کمک رسانی به دیگران، مایه هم بستگی اعضای جامعه است که با پرورش روحیه تعاون در آنها، به پیشرفت جامعه کمک…

اهمیت نیکوکاری و آثار آن در فرهنگ اسلامی (بخش دوم)

اهمیت نیکوکاری و آثار آن در فرهنگ اسلامی (بخش دوم) یکی از روش‌های مورد تاکید خدا و رسول و ائمه اطهار(ع) برای رسیدن اشخاص و جوامع به کمال تقویت روحیه نیکوکاری و احسان در افراد جامعه است. تا با آن نوع دوستی و برادری بواقع معنی و در عمل…