بایگانی برچسب روابط زن و شوهر

روابط زن و شوهر

چگونه محبت همسر خود را بدست بیاوریم؟

چگونه محبت همسر خود را بدست بیاوریم؟ چگونگی ایجاد محبت بین زوجین از بحث هایی است که از دیرباز بین خانواده ها بر سر زبان هاست و هرجا سخن از خانواده باشد، صحبت از محبت بین زوجین برای ایجاد خانواده متعادل نیز مطرح است؛ اما محبت،…

روش های موثر برای جلب محبت همسر (بخش دوم)

روش های موثر برای جلب محبت همسر (بخش دوم) برای ایجاد محبت واقعی، هر یک از زن و مرد، با عمل به وظایف شرعی و قانونی خویش، از ایجاد تعارض در زندگی مشترک جلوگیری کنند و با شناسایی و عمل به چارچوب وظایف در اسلام و آگاهی به اصول…

اشتغال زنان و پیامدهای منفی آن بر خانواده (بخش اول)

اشتغال زنان و پیامدهای منفی آن بر خانواده (بخش اول) اسلام به مسئله ی خانواده عنایت و توجه ویژه ای دارد؛ خانواده متشکل از زن و شوهر و فرزندان است که دارای تکالیف و نقش هایی هستند که برای عمل کرد خانواده حیاتی است و قصور هر یک از…

چگونه زندگی مشترک موفقی داشته باشیم؟

چگونه زندگی مشترک موفقی داشته باشیم؟ اگر زندگی تان آنگونه که انتظار داشتید نیست و باور دارید که خودتان می توانید تغییرات محسوسی در آن ایجاد کنید یا اگر در ابتدای زندگی مشترک هستید و دوست دارید روابط تان با همسر عزیزتان روز به…

عوامل عدم تفاهم با همسر و یافتن تفاهم های بیشتر

یکی از رایج ترین دلایل مطرح شده توسط زن و شوهرهایی که از یکدیگر جدا می شوند، عبارتی پر مفهوم اما دو کلمه ای تفاهم نداشتیم است که چگونه باید این مشکل را حل کرد. ما در این رابطه برای دوستان عدم تفاهم با همسر را توضیح داده ایم. بسیاری از…

روش های موثر برای جلب محبت همسر (بخش اول)

روش های موثر برای جلب محبت همسر (بخش اول) چگونگی ایجاد محبت بین زوجین از بحث هایی است که از دیرباز بین خانواده ها بر سر زبان هاست و هرجا سخن از خانواده باشد، صحبت از محبت بین زوجین برای ایجاد خانواده ی متعادل نیز مطرح است. با…