بایگانی برچسب رفتار والدین

رفتار والدین

نقش الگو سازی رفتاری والدین در تربیت کودک

نقش الگو سازی رفتاری والدین در تربیت کودک الگوسازی یک جزء اصلی اما فراموش‌شده در مراحل رشد و تربیت کودک است. الگوسازی رفتاری حتی پیش از اینکه کودک ارتباط کلامی را درک کند رخ می‌دهد. پدر و مادر اغلب سعی می‌کنند بر آموزش کلامی…