بایگانی برچسب رفاقت

رفاقت

آدابی که دوستی شما را استحکام می بخشد

دوست پیدا کردن کار سختی نیست اما دوام دادن به آن رفاقت کار پیچیده ای هست و نیاز به آموزش دارد. رفتار های شما تعین کننده است باید نوع رفتار خودتان را مدیریت کنید تا از طعم شیرین رفاقت سالم برخوردار شوید. با ما همراه باشید.

سعادت زوجین با همدلی و سازگاری (بخش دوم)

سعادت زوجین با همدلی و سازگاری (بخش دوم) همدلی زوجین در زندگی زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار است می تواند آن ها را در حل مشکلات و تحمل سختی های زندگی کمک کند. همکلامی و همدلی از ارکان مهم یک زندگی زناشویی موفق به شمار می آیند.…

سعادت زوجین با همدلی و سازگاری (بخش چهارم)

سعادت زوجین با همدلی و سازگاری (بخش چهارم) پایداری زندگی سالم در میان همسران، بدون توجه به همدلی کردن با همسر امکانپذیر نیست. اینکه زن و شوهر مهارت همدلی کردن را بلد باشند، سبب می گردد که به صورت مطلوب به خواسته های خویش در…

سعادت زوجین با همدلی و سازگاری (بخش اول)

سعادت زوجین با همدلی و سازگاری (بخش اول) اگر زن و شوهر با همدیگر سازگار و رفیق باشند، بیشتر خوبی های لازم برای یک زندگی سعادتمندانه را دارا هستند، و اگر رفیق و سازگار نباشند، بیشتر بدی های لازم برای تباهی و فلاکت زندگی را فراهم…

سعادت زوجین با همدلی و سازگاری (بخش سوم)

سعادت زوجین با همدلی و سازگاری (بخش سوم) همدلی در بین همسران به خاطر نقش زیاد عواطف، در زندگی خانوادگی، اهمیت بیشتری دارد.خیلی وقتها همدلی می تواند ناراحتی ها را برطرف کند بدون اینکه توافق بین همسران وجود داشته شود. خیلی وقت ها…