بایگانی برچسب رفاقت

رفاقت

آدابی که دوستی شما را استحکام می بخشد

دوست پیدا کردن کار سختی نیست اما دوام دادن به آن رفاقت کار پیچیده ای هست و نیاز به آموزش دارد. رفتار های شما تعین کننده است باید نوع رفتار خودتان را مدیریت کنید تا از طعم شیرین رفاقت سالم برخوردار شوید. با ما همراه باشید.

سعادت زوجین با همدلی و سازگاری (بخش چهارم)

سعادت زوجین با همدلی و سازگاری (بخش چهارم) پایداری زندگی سالم در میان همسران، بدون توجه به همدلی کردن با همسر امکانپذیر نیست. اینکه زن و شوهر مهارت همدلی کردن را بلد باشند، سبب می گردد که به صورت مطلوب به خواسته های خویش در…