بایگانی برچسب رسیدن به هدف

رسیدن به هدف

رسیدن به هدف,نحوه برنامه ریزی برای رسیدن به هدف,مسیر رسیدن به هدف,متن رسیدن به هدف,عوامل موثر در رسیدن به هدف,راه رسیدن به هدف و آرزوها,برنامه ریزی صحیح برای رسیدن به هدف,برای رسیدن به هدف باید جنگید,رسیدن به هدف بزرگ

چگونه برای دانش آموزان ایجاد انگیزه کنیم ؟ (بخش دوم)

انگیزه، حالات درونی فرد است که موجب تداوم رفتارش تا رسیدن به هدف می‌شود. انگیزه ارتباط مستقیم و مثبت با پیشرفت تحصیلی دارد.به همین علت علاوه بر آنکه انگیزه وسیله‌ای برای پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می‌‌شود، گاهی از آن به عنوان هدف نیز نام…