بایگانی برچسب رسانه

رسانه

رسانه,تعریف رسانه مدرن,مقاله رسانه,سایت رسانه,هدف رسانه چیست,علم رسانه,اهمیت رسانه,سواد رسانه چیست,تاثیرات رسانه ها

آشنایی با رسانه های جمعی

امروزه رسانه ها بخش مهمی از زندگی مردم رو به خود اختصاص داده اند. جریان به همین جا ختم نمی شود. کارکرد آموزشی و تربیتی که رسانه های جمعی دارند می تواند جامعه ای را به سوی پیشرفت و یا به سمت نابودی بکشاند. با ما همراه باشید تا با رسانه های…

فضای مجازی و امنیت خانواده (بخش دوم)

فضای مجازی و امنیت خانواده (بخش دوم) برای مقابله با ناامنی در مسائل خانوادگی باید اولویت خانواده ها بر روابط مبتنی بر واقعیت، مهرورزی، عاطفه و عشق استوار باشد و فضای مجازی به عنوان مکمل فضای حقیقت در این زمینه قرار گیرد. با ما…