بایگانی برچسب راهکار

راهکار

ذهن آگاهی و خوردن (بخش اول)

ذهن آگاهی و خوردن (بخش اول) ذهن آگاهی یا همان حضور ذهن از مهارت هایی است که بر موفقیت افراد تأثیری شگرف دارد. شخصی که مجهز به ذهن آگاهی است از آنچه در حال اتفاق افتادن است لذت کافی را خواهد برد. در این مقاله بر آنیم راهکارهایی را مطرح…

راهکارهایی برای اینکه کارمان به طلاق نکشد (بخش سوم)

راهکارهایی برای اینکه کارمان به طلاق نکشد (بخش سوم) گاهی اوقات مشکلاتی در زندگی زناشویی ایجاد می شود. همسران برای حل مشکلات خود ممکن است دست به کارهای مختلف از رفتن پیش یک مشاور گرفته تا کمک گرفتن از یک بزرگتر بزنند. یکی از روش…

راهکارهایی برای اینکه کارمان به طلاق نکشد (بخش دوم)

راهکارهایی برای اینکه کارمان به طلاق نکشد (بخش دوم) یکی از روش های برون رفت از مشکلات خانوادگی طلاق است. اما با این حال، طلاق در بیشتر موارد به درستی و به جا اتفاق نمی افتد چرا که در بسیاری از مواقع برای حل مشکلات زندگی می توان…

راهکارهایی برای اینکه کارمان به طلاق نکشد (بخش اول)

راهکارهایی برای اینکه کارمان به طلاق نکشد (بخش اول) همسران وقتی به هر دلیلی در زندگی خود دچار مشکل می شوند، ممکن است راه های مختلفی را برای حل مشکلشان انتخاب کنند. یکی از این راه ها که متأسفانه در برخی موارد به عنوان اولین…

راهکارهای مواجهه با تنهایی

انسان ها در موقعیت هایی از زندگی دچار تنهایی می شوند. ممکن است برخی بیشتر و یا برخی کمتر در زندگی با این حال روبرو شوند. اما تنهایی یک تهدید برای فرد است و یا آنکه باید به دید فرصت به آن نگریست؟ مشکلات تنهایی چیست؟ همراه ما باشید. انسانها…