بایگانی برچسب دوره نوجوانی

دوره نوجوانی

رشد نوجوان

رشد نوجوان نوجوانی دورانی است که در کنار رشد جسمی، رشد شناختی و روانی به سرعت صورت می گیرد. در این مقطع رشد شناختی بسیار مهم به شمار می آید. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. رشد نوجوان بر…

ازدواج دانشجویی؛ فواید و آسیب ها (بخش اول)

ازدواج دانشجویی؛ فواید و آسیب ها (بخش اول) ازدواج دانشجویی، یکی از انواع ازدواج هاست که به واسطه آشنایی زوجین در دانشگاه میان انها اتفاق می افتد. با ما همراه باشید تا با فواید این نوع ازدواج آشنا شوید. ازدواج…

پنج واقعیت از دوران نوجوانی (بخش دوم)

پنج واقعیت از دوران نوجوانی (بخش دوم) والدین باید به درستی دوران نوجوانی را بشناسند تا بتوانند با همراهی با فرزند دوران خویش این دوران را به درستی پشت سر بگذارند. با ما همراه باشید تا با برخی از واقعیت های این دوران بیشتر آشنا…

تفاوت زنان و مردان در بلوغ جنسی

تفاوت زنان و مردان در بلوغ جنسی در پدیده بلوغ جنسی، عواملی چون نژاد، آب و هوا، تغذیه، فرهنگ حاکم بر جامعه و... دخیلند. یکی از عوامل مهم در آن جنسیت است. با ما همراه باشید تا در این مورد تفاوت های زنان ومردان در بلوغ جنسی بیشتر…

مرحله ی میانی نوجوانی (سیزده تا پانزده سالگی) (بخش دوم)

مرحله ی میانی نوجوانی (سیزده تا پانزده سالگی) (بخش دوم) یکی از ویژگی های مرحله میانی نوجوانی (مرحله دوم)، نقش مهم همسالان در شکل گیری هویت دوران نوجوانی است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.…