بایگانی برچسب دوره نوجوانی

دوره نوجوانی

مرحله ی میانی نوجوانی (سیزده تا پانزده سالگی) (بخش دوم)

مرحله ی میانی نوجوانی (سیزده تا پانزده سالگی) (بخش دوم) یکی از ویژگی های مرحله میانی نوجوانی (مرحله دوم)، نقش مهم همسالان در شکل گیری هویت دوران نوجوانی است. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.…