بایگانی برچسب دروغ گفتن

دروغ گفتن

والدگری چیست؟ (بخش سوم)

والدگری چیست؟ (بخش سوم) خطاهای رایج در والدگری و والدگری مثبت دومطلب مهم در بحث والدگری است. با ما همراه باشید تا با این خطاهای رایج آشنا شده و در ادامه با مولفه های والدگری مثبت بیشتر آشنا شوید. والدگری چیست؟…