بایگانی برچسب درمان تنبلی

درمان تنبلی

مراتب تنبلی و انواع آن

انسانها همیشه در راه پیمودن مسیر زندگی خود هستند و در این راه برخی به یک جهت و برخی دیگر در جهت دیگر پیش می روند و هر کسی یک سری از از اخلاق های مختص به خودش را دارد که یا قبیح و یا صحیح می باشد. با ما همراه باشید.

رژیم غذایی برای رفع تنبلی (بخش دوم)

رژیم غذایی برای رفع تنبلی (بخش دوم) رژیم غذایی رفع خستگی به معنای خوردن و نخوردن یکسری از مواد غذایی است که پس از وارد شدن به بدن، تاثیرات خواب آوری یا سرحالی می باشد که در این مطلب به آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.…

چگونه با تنبلی باید مبارزه کرد؟

چگونه با تنبلی باید مبارزه کرد؟ ما به عنوان یک فرد در جامعه خود وظیفه داریم که از توانایی های فکری و جسمی خود در راه پیشرفت جامعه و تاثیر گذاری بر آن تلاش کنیم و از هر کاری که از دستمان بر می‌آید دریغ نکنیم. اما برای حرکت و…

رژیم غذایی برای رفع تنبلی (بخش اول)

رژیم غذایی برای رفع تنبلی (بخش اول) با کنترل و تصحیح غذا های مصرفی در شبانه روز می توان بدن را از خستگی و کسالت دور نگه داشت. اما این رژیم غذای شامل چه برنامه ها و غذاهایی می شود که تاثیر گذار باشند؟ در این مطلب به رژیم غذایی…

بلا هایی که تنبلی بر سر شخص می آورد

بلا هایی که تنبلی بر سر شخص می آورد یکی از صفت های منفوری که هم به دنیا و هم آخرت شخص آسیب می‌رساند، تنبلی و کاهلی کردن است.تنبل بودن باعث خواهد شد تا شخص گرفتار فساد ‌شود و خودش را اسیر دنیا کند. و از فرصت های به وجود آمده در…