بایگانی برچسب دانش آموز مدرسه

دانش آموز مدرسه

معلمی با هوش هیجانی بالا باشید! (بخش دوم)

معلمی با هوش هیجانی بالا باشید! (بخش دوم) هوش هیجانی در همه کارها و فعالیت های انسان بسیار نقش مهمی دارد. یکی از شغل هایی که هوش هیجانی در آن نقش ویژه ای دارد، معلمی است. با ما همراه باشید تا به شما بیاموزیم چگونه یک معلم با…

کلاس مناسب برای افزایش هوش هیجانی دانش آموزان

کلاس مناسب برای افزایش هوش هیجانی دانش آموزان برای افزایش هوش هیجانی دانش آموزان لازم است کلاس مناسب و محیطی سالم را برای آنان، مهیا کرد. با ما همراه باشید تا با کلاس مناسب برای افزایش هوش هیجانی دانش آموزان بیشتر آشنا شوید.…

احساس سنج راهی برای سنجش هوش هیجانی دانش آموزان

احساس سنج راهی برای سنجش هوش هیجانی دانش آموزان برای اینکه هوش هیجانی دانش آموزان به درستی شناخته شود، لازم است در ابتدا، هوش هیجانی آنها به درستی شناخته شود. با ما همراه باشید تا با احساس سنج هوش هیجانی بیشتر آشنا شوید.…

یک معلم چگونه هوش هیجانی خود را افزایش دهد؟

یک معلم چگونه هوش هیجانی خود را افزایش دهد؟ هیجان هایی که یک معلم در شغل خود تجربه می کند، بسیار متنوع تر از دیگر شغل هاست. شادی، غم، اندوه و ... برخی از این هیجانات است. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم به عنوان یک معلم،…