بایگانی برچسب خیانت زناشویی

خیانت زناشویی

خیانت زناشویی,خیانت زناشویی کاوشی در دیدگاه ها، عوامل و پیامدها,درمان خیانت زناشویی,عوامل موثر بر خیانت زناشویی,درمان خیانت زناشویی pdf,خیانت زناشویی چیست,تعریف علمی خیانت زناشویی,کتاب درمان خیانت زناشویی,خیانت به خانواده

علل خانوادگی خیانت زناشویی در زنان (بخش دوم)

علل خانوادگی خیانت زناشویی در زنان (بخش دوم) در بخش پیشین بیان داشته شد که برای حل مسئله خیانت زناشویی در زنان لازم است علل آن را در ابتدا کشف کرد و در مرحله بعد به دنبال درمان آن برآمد. در نوشتار پیشین به برخی از علل که به…

رویکرد میان سیستمی در درمان خیانت زناشویی

رویکرد میان سیستمی در درمان خیانت زناشویی خیانت زناشویی، به عنوان یکی از مسائل مهم امروزین در حوزه خانواده است. از همین روی میان روان شناسان و جامعه شناسان نظرات گوناگونی در تحلیل و درمان این مسئله بیان شده است. با ما همراه…

آثار آسیب زای خیانت زناشویی

آثار آسیب زای خیانت زناشویی خیانت زناشویی یکی از علل گسستگی خانواده است که می تواند آثار جبران ناپذیری بر روابط همسران و نیز والدین و فرزندان داشته باشد. برخی بر این نظر هستند که همسر خیانت کار، جایی برای بخشش ندارد. با ما…

دیدگاه روان شناسی تکاملی در مورد خیانت به همسر

دیدگاه روان شناسی تکاملی در مورد خیانت به همسر روان شناسی تکاملی به عنوان یکی از رویکردهای روان شناسی دیدگاه خاصی در مورد خیانت همسر دارد. در این نوشتار به بررسی این دیدگاه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا با این دیدگاه و…