بایگانی برچسب خودشیفته

خودشیفته

الگوهای چهارگانه ارتباط میان فردی

الگوهای چهارگانه ارتباط میان فردی انسان ها در رابطه با دیگران، از چهار نوع الگو بهره گیری می کنند. از میان این چهار الگو بهترین الگوی ارتباطی است که فرد برای خود و دیگری ارزش قائل باشد و به دنبال یک رابطه برد-برد باشد. با ما همراه باشید…