متن و پیام کوتاه عاشقانه صبح بخیر (صبح بخیر عاشقانه)

0 10,222

متن صبح بخیر , متن زیبا و جالب صبح بخیر , عکس نوشته صبح بخیر , متن صبح بخیر دوستانه, تکست صبح بخیر عاشقانه ❤ اس ام اس و جملات زیبا برای صبح, صبح بخیر صمیمی

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه

صبح است
صبح خیلی زود
و بیدار شده ام
تا دوست داشتنت را
زودتر از روزهای قبل
شروع کنم.

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

پیامک های صبح بخیر عاشقانه

صبح می‌ بوسم تـو را شب توبه می‌گیرد مرا

صبح مشـتاقـم ولی شب حالِ استغفار نیست!

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

پیام صبح بخیر گفتن

از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح

بوی زلف تو همان مونس جان است که بود

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

شعر زیبای صبح بخیر گفتن

پاییز اگر همه جا را درو کند
دستش به عشق من و تو نمیخورد

من صبح اول مهر عاشقت شدم
چاقو که دسته ی خود را نمیبُرد

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح بخیر عاشقانه

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم: تو را دوست دارم

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

با تبسم های گرمت صبح من آغاز شد

صبح آمد خنده ات جاریست ، لبخندت بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

نوشته های خاص برای صبح بخیر گفتن

پیامک و اس ام اس صبح بخیر عزیزم صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیرامید فردا
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

پیام صبح بخیر عاشقانه

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند

و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند

و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می شود

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح بخیر عشقم

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم

تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه

سلام بر تو که عاشق

سلام بر تو که شیدا

سلام بر تو که خوابی

سلام بر تو که رویا

سلام شعر فریبا

سلام دلبر زیبا

سلام راوی غم ها

سلام عاشق شیدا

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی که

با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی

ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی

ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبحا که تو می خوابی

من همیشه بیدارم
تو خواب بد می بینی

من دنبال یه کارم
تو تنبلی و بدحال

من خوشحالم و سرحال
پاشو دیگه تنبل
پیشاپیش صبحت بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

نوشته های زیبای صبح بخیر عاشقانه

سلام آفتاب من صبح زیبات بخیر
آفتاب من اجازه میدن امروز من شروع بشه

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

هرچیزی یک آخری دارد و آخر آرزوهایم باتوبودن است.

به وسعت آخرعشق،دوستت دارم.صبحت بخیرعزیزترین آدم دنیای من

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

متن های زیبا برای صبح بخیر

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !
صبحت بخیر .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی

بلند شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن

اس ام اس صبح بخیر عشقم

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح بخیر رسمی

سلام صبح قشنگت آسمونی

گلم چشماتو باز کن خواب نمونی

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح است
صبح خیلی زود
و بیدار شده ام
تا دوست داشتنت را
زودتر از روزهای قبل
شروع کنم.

عاشقانه صبح بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

اس ام اس صبح بخیر عاشقانه

صبح می‌ بوسم تـو را شب توبه می‌گیرد مرا

صبح مشـتاقـم ولی شب حالِ استغفار نیست!

متن صبح بخیر عشقم

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح

بوی زلف تو همان مونس جان است که بود

متن صبح بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

پیامک صبح بخیر عاشقانه

پاییز اگر همه جا را درو کند
دستش به عشق من و تو نمیخورد

من صبح اول مهر عاشقت شدم
چاقو که دسته ی خود را نمیبُرد

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

شعر عاشقانه صبح بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم: تو را دوست دارم

شعر عاشقانه صبح بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

با تبسم های گرمت صبح من آغاز شد

صبح آمد خنده ات جاریست ، لبخندت بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

پیامک و اس ام اس صبح بخیر عزیزم

شبیه صبح زیبای شروع ماه آبانی

لبت طعم شکرخند و تنت گرگان بارانی

بـه چشمان قشنگ خود هزاران دلبری داری

بیا صبحانه مهمانی عسل بانوی تهرانی

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

متن صبح بخیر

گل شبنم خورده زیبای مـن سلام

دنیایم را پراز عطر دل انگیز اطلسی های مهربانیت کن

همه ی نگاهم بـه سخاوتِ دستانِ توست

تا سبد سبد گلِ عشق و اشتیاق را

دردستان مهربانت بگذارم

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح بخیر به دوست

لحظه های شیرنم را ازتو دارم

صبح را بـه خاطر تـو دوست دارم

پنجرۀ اشتیاقت را باز بگذارکه مجنون وار

برگونه های هیجانت بوسه بگذارم

سلام زیبای خفتۀ مـن صبحت بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

عشق یعنی

ازصبح کـه چشمامو باز کردم منتظرم چشماشو باز کنه

دل تودلم نیس بهش بگم دوسش دارم

برای ۱۰ هزارمین بار

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه

باز شدن چشمانم

هر روز صبح

یعنى خدا

دوست داشتن تـو را تمدید کرده

قدرش را میدانم

سلام عمرم صبحت دل انگیز

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

روزها و ساعتها را بشوق دیدنت طی میکنم.

درکمین لحظه هایم تا مرا بـه تـو برساند

و انجماد دست های فسرده ام را به دستان تـو بسپارم

کـه گرمای جانبخش تـو را نیاز دارد

بـه صبح سلامی دوباره کـه تـو دلیل زیبایش هستی

هنگامی که از خواب بر می خیزی

و لبخندی از رضایت ویک دنیا احساس خشنودی

برلب و دلت مینشیند کـه بازهم تـو را دارم

و بازهم بـه شوق تـو مینویسم

وچشم انتظار پاسخت میمانم

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

اشعار زیبای صبح بخیر

سلام گل همیشه بهارم

نوبرانه فصل دلتنگیهام سلام

سلام بتو کـه دلیل دل بیتاب منی

و وجودت عطراگین ترین گل هستی

دراین صبح باز چشم بـه افق چشمانت دوخته ام

تا کی طلوع کنی برایم

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

سلام عزیزم سلام

مالک دلخوشی ها و لحظه های قشنگم

راحت جانم تویی ارام جانم تویی چشم وچراغم تویی

گل سرخ وسپیدم این خانه از عطر حضور توست

کـه پر رونق اسـت

مرا سرمست عطر حضورت کن

دراین صبحگاه

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح بخیر گفتن زیبا

صدای پای صبح از پس پنجره امید می اید

امید بـه روزی دیگر با تـو بودن تـو را داشتن

صبحی دیگر با تـو بودن کـه

پر اواز خوش خوشبختی و شادابیست

امروزم بنام توست کـه بر طالع وجودم

درخشنده و زیبا میدرخشی

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

عزیز جانم

باور کن مـن هر روز صبح با آنکه

کنارم نیستی اما چشمهایم را که باز میکنم

اول بـه تـو صبح بخیر می گویم

کجایش عجیب اسـت

تا بحال دیوانه ندیدی؟

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

بدجور دلم کرده هوایت برخیز

آغوش گشوده ام برایت برخیز

خورشیدم وتا پنجره ات آمده ام

ای جان بـه فدای خنده هایت برخیز

سلام زندگیم صبحت بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

اطرافم پر دوست دوستانم گهری بی همتا

روزها اول صبح بـه درودی دل خود گرم کنیم

و چـه زیباست کنار یاران خنده بر صبح زدن

زندگی را به صعود و بـه خوشی چسب زدن

تا کـه باشید شـما

زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست

پس کنارم باشید همراهان چون کـه یکدست ندارد آوا

مهرتان افزون باد تا ابد پاینده

سرخوش و سر زنده

دلتون خوش صبح زیبا تون بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیرامید فردا
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند

و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند

و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می شود

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم

و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم

تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

اشعار زیبای صبح بخیر

سلام بر تو که عاشق

سلام بر تو که شیدا

سلام بر تو که خوابی

سلام بر تو که رویا

سلام شعر فریبا

سلام دلبر زیبا

سلام راوی غم ها

سلام عاشق شیدا

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی که

با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی

ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی

ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبحا که تو می خوابی

من همیشه بیدارم
تو خواب بد می بینی

من دنبال یه کارم
تو تنبلی و بدحال

من خوشحالم و سرحال
پاشو دیگه تنبل
پیشاپیش صبحت بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

نوشته های کوتاه صبح بخیر

سلام آفتاب من صبح زیبات بخیر
آفتاب من اجازه میدن امروز من شروع بشه

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

هرچیزی یک آخری دارد و آخر آرزوهایم باتوبودن است.

به وسعت آخرعشق،دوستت دارم.صبحت بخیرعزیزترین آدم دنیای من

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !
صبحت بخیر .

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی

بلند شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

سلام صبح قشنگت آسمونی

گلم چشماتو باز کن خواب نمونی

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

ای گل خوش نسیم مـن

سلام و هزاران سلام بـه تـو

بلبل غزل خوان توام کـه

هزاران نغمۀ شادی برایت بـه ارمغان اورده ام

پگاه با تـو بودن پگاه تـو را داشتن

بازهم نعمتی اسـت از جانب یار

هزار جان گرامی فدای تـو باد

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

جملات زیبا برای صبح بخیر گفتن

صبح هنگام خورشید لبخند می‌‌زند و سلام خداوند را به زمینیان می‌رساند

پاسخ سلام خداوند را با عشق امید وایمان بدهیم

روزتان سرشار از عشق خداوندی

صبح تان بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

خدایا آغازی کـه تـو صاحبش نباشی چـه امیدیست بـه پایانش؟

پس بنام تـو آغاز میکنم روزم را

صبح تون بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

امروز هر چی آرزوی خوبه نثار شـما

براتون

یک دل شاد

یک لب خندون

یک زندگی آورم

یک خانواده صمیمی و

یک دنیا سلامتی و شادی

آرزومندم

صبحتون شاد شاد

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

سلام

صبح بخیر

برای امروزتان از خدا می خواهم

هر آن چه صلاحتان هست

برایتان رقم بزند

مـن بـه دستان خدا ایمان دارم

بهترین‌ ها سهم تان خواهدشد

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه

صبحتان پر از محبت الهی

سهمِِ امروزتان شادی

سهمِ زندگیتون عشق

سهمِ قلبتون مهربانی

سهمِ چشمتون زیبایی و

سهمِ عمرتون عزت باشه

روز خوبی پیش رو داشته باشید

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

گویند سلام صبح

طلایی ترین کلیـد

برای‌ ورود بـه قلبهاست

پس صمیمی‌ ترین سلام

تقدیم به شما مهربانها

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

جملات زیبای صبح بخیر

امید کـه طلوع امروز

آغاز خوشی‌ هایتان باشد

صبحتون بخیر و پر از شادی ونشاط

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

سلام صبحتون بخیر

طلوع روزی دیگر نویدی برای

زندگی سرشار از عشق و امید

وفرصتی برای بهتر بودن و بهتر ساختن

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

سلام

صبحتان بـه طراوت شبنم و بـه شادابی و زیبایی گلها

در زندگی هیچ چیز مهم تر از این نیست کـه قلبا در آرامش باشی

الهی همیشه قلبتون پر از عشق وآرامش باشد

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

اشعار مخصوص صبح بخیر گفتن

این صبح شورانگیز مست

صبح طرب خیزی کـه هست

آیینه مهر خداست

یک جلوه ازآیینه‌ هاست

برخیز و درآیینه‌ها لبخند را آغاز کن

خورشید روز آورده اسـت

در را به رویش بازکن

آه ای خدای صبح نو

پروردگار روشنی

شکرت کـه در قلب توام

شکرت کـه در قلب منی

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺑﺎشه

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

پروردگارا

سپاس از صبح امروز کـه بازهم و بازهم

سلامتِ عزیزانم قشنگترین هدیه زندگى بـه مـن اسـت

و دل انگیزترین نغمه اسـت شنیدن صدای نفسهایشان

بر حریر زندگى و این همه ی را سپاس وباقى هیچ

ودیگر تلاش مـن و مصلحت تـو

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

ﺧﺪﺍﯾﺎ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﺒﺢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﺷﺮﺍﻗﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰ

ﻭ ﭼﺸﻢ‌ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻠﯿﻆ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻩ ﺟﺎﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮﻡ

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

امیدوارم روزتان رو با یه دنیا امید یه بغل آرزو

و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنید

صبح بخیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

پروردگارم

شکوفایی روزت راسپاس می‌گویم کـه تاریکی شب را پایان می‌بخشد

و تاریکی شب را نظاره‌گرم کـه هیاهوی روز را سرانجام اسـت

دراین میان این مـن هستم کـه بالا می‌روم

پایین می‌آیم

خوشحال وغمگین میشوم

تهی و سرشار میشوم و باز

همان میشوم کـه بودم

پروردگارم بندگی‌ ام را بپذیر

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

زیباترین نوشته های صبح بخیر

از پنجره صبح تماشا دارد

طلوع چشمانت پا بـه ایوان دلت می گذارم

بوسه هایم همه ی تقدیم تـو باد

صبحت بخیر محبوب مـن

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبحت بخیر عزیزم

با ان کـه گفته بودی دیشب خدا نگهدار

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

صبح شده تـو خوابیدی

کنار مـن

روی دست مـن و

مـن نفسهایت را می شمارم.

تـو را بو می کنم

مـن تـو را نفس می کشم

هیچ دلیلی برای امروز نیست

بـه جزء تـو

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

وقتی زنگ می زنی بیدارش کنی

صب خواب نمونه

آخرش خوابالو میگه خیلی دوست دارم

جز زیباترین لحظات زندگیه

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

این حق مسلم هر آدمیه

که صبح رو توبغل کسی که

دوسش داره شروع کنه

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

شعرهای صبح بخیر

صبح خمیازه می کشد نبودنت را

کلافه می شود از بی حوصلگی هایت

تـو بهانۀ طلوع آفتابی

لبخند نزنی

خورشید خواب می ماند

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر (متن زیبای صبح بخیر گفتن عاشقانه)

بهترین نوشته برای صبح بخیر گفتن

صبح از عسل چشمانت

عشق می نوشد

تـو، آغشته ای بـه زیبایی خورشید

از این روست کـه گرمم می کنی

حالا با شیرینی نگاهت

می شود تـو را به لب رساند

با طعم بوسه ای

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد
نظر بدهید

توجه داشته باشید که آدرس ایمیل نمایش داده نمی شود.

توجه داشته باشید پس از تایید نمایش داده می شود