بایگانی برچسب وحی

وحی

وحی در لغت,معنی وحی در قران,وحی تشریعی,وحی تسدیدی,وحی الهی,وحی تکوینی,وحی رسالی چیست,عالی ترین درجه وحی

انقطاع وحی بر پیامبر

در این شکی نیست که مدت زمانی وحی بر پیامبر گرامی نازل نمیشد و اصطلاحا مساله انقطاع وحی پیش آمد. ابن عباس می گوید: « پانزده روز گذشت و وحی بر پیامبر نازل نشد. مشرکان گفتند پرودگار محمد او را رها کرده است و دشمن داشته اگر راست می گوید…