بایگانی برچسب رسانه های جمعی

رسانه های جمعی

آشنایی با رسانه های جمعی

امروزه رسانه ها بخش مهمی از زندگی مردم رو به خود اختصاص داده اند. جریان به همین جا ختم نمی شود. کارکرد آموزشی و تربیتی که رسانه های جمعی دارند می تواند جامعه ای را به سوی پیشرفت و یا به سمت نابودی بکشاند. با ما همراه باشید تا با رسانه های…