بایگانی برچسب دوستان خوب

دوستان خوب

حق دوست در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

دوست، یکی از اجزای زندگی انسان است که زندگی بدون او شکل نخواهد گرفت. از آن روی که انسان، یک موجود اجتماعی است، لاجرم باید در ارتباط با دیگران قرار بگیرد که در برخی موارد این رابطه از سطح عادی گذشته و عمق پیدا می کند. در این نوشتار به بیان…