بایگانی برچسب دفن میت

دفن میت

دفن میت,زمان دفن میت,نماز دفن میت,دفن میت در شب,بعد از دفن میت چه کنیم,دفن میت در روز چهارشنبه,دفن میت در روز شنبه,دفن میت در شب چه حکمی دارد,دفن میت در روز چهارشنبه چه حکمی دارد

حکم دفن میت بدون حنوط

پرسش : اگر میت بدون حنوط دفن شده باشد، آیا نبش قبر برای حنوط کردن جایز است یا خیر؟ پاسخ : اگر متمکّن از حنوط بوده و بدون آن دفن شده است، چنانچه برای تدارک آن در صورتی که محذوری (از قبیل هتک حرمت میّت به خاطر آن که جسدش تباه شده و از…