بایگانی برچسب در جواب خدا رفتگان شمارو هم بیامرزه چی بگیم

در جواب خدا رفتگان شمارو هم بیامرزه چی بگیم

در جواب روحش شاد چی بگیم

جواب پیام تسلیت بسته به موقعیت های مختلف متفاوت است و در پاسخ سؤالاتی مانند «چگونه جواب تسلیت را بدهیم؟» و «در جواب تسلیت چه بگوییم؟» مطرح می‌شود. پیام تشکر از تسلیت و جواب پیام تسلیت غیر رسمی و رسمی را در نصرینو بخوانید.