بایگانی برچسب درآمد

درآمد

شرط جدید دولت برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده | شرایط عجیب افزایش حقوق کارمندان در سال جدید

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: حقوق و دستمزد یک هزینه قطعی است و افزایش آن بدون درآمد بودجه کافی و قطعی، موجب متضرر شدن عموم مردم ازجمله کارکنان دولت می‌شود.