بایگانی برچسب متن کوتاه سلام به امام رضا

متن کوتاه سلام به امام رضا

متن و عکس نوشته زیـارت امام رضا (ع)

بدانكه براى آن بزرگوار زيارات چندى نقل شده و زيارت مشهور آن حضرت زيارتى است كه در كتب معتبر مذكور است و به شيخ جليل القدر محمّد بن حسن بن وليد كه از مشايخ جناب صدوق است منسوب كرده ‏اند و از كتاب«مزار»ابن قولويه معلوم مى‏شود كه از ائمه عليهم…