بایگانی برچسب خط فقر

خط فقر

افزایش کم سابقه حقوق کارمندان از سال آینده | افزایش 60 درصدی حقوق کارمندان راه حل دولت برای کمتر…

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بر اساس محاسبات انجام شده میزان افزایش حقوق بر اساس پایه احکام حقوقی کارمندان در دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصدی خواهد بود؛ لذا میزان افزایش با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خرید در حقوق‌های پایین‌تر خواهد بود.