بایگانی برچسب کوه

کوه

کوه,انواع کوه,کوه زیبا,فواید کوه,موضوع: کوه,کوه شعر,کوه های ایران,کوه دماوند,رشته کوه

تعبیر دیدن کوه در خواب

کوه ۱ـ اگر دختری خواب ببیند به همراه پسر عمو و برادر مرده خود از کوهی بالا می رود ، علامت آن است که دگرگونیهایی باعث می شود زندگی او بهتر شود . اما اگر در خواب احساس کند دیگر نمی تواند از کوه بالا برود ، علامت آن است که از رسیدن به مقام…