بایگانی برچسب کارشناسی

کارشناسی

حقوق کارگران و نرخ افزایش در سال آینده مشخص شد | واریزی شگفتانه به مناسبت عید برای کارگران؛ امشب

وزیر کار درخصوص تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد گفت: به همکاران در حوزه روابط کار اعلام کردیم که تشکیل جلسه بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت را بگیرند و به هم نزدیک…