بایگانی برچسب چندهمسری

چندهمسری

آثار خانواده بی سرپرست و چند همسر بر فرزندان

آثار خانواده بی سرپرست و چند همسر بر فرزندان بررسی انواع خانواده ها و تاثیر آن بر فرزندان، امری است که امروزه مورد توجه اندیشمندان علوم تربیتی و نیز مطالعات خانواده قرار گرفته است. با ما همراه باشید تا با آثار خانواده بی…

چندهمسری و چالش های پیش روی آن (بخش دوم)

چندهمسری و چالش های پیش روی آن (بخش دوم) در بخش اول این نوشتار بیان شد که برخی از افراد به علل های درست و یا نادرست اقدام به ازدواج مجدد می کنند که در این موارد آسیب هایی را بر خانواده تحمیل می کنند. در این نوشتار به راه کارهای…

تاریخچه خانواده در ایران (بخش اول)

تاریخچه خانواده در ایران (بخش اول) انسان از بدو تولدش در نهادی به نام خانواده قدم می گذارد. نهادی که قدمتی به دراز طول عمر انسان دارد. بررسی تاریخی این نهاد همیشه مورد توجه جامعه شناسان بوده است. با ما همراه باشید تا با…

چندهمسری و چالش های پیش روی آن (بخش اول)

چندهمسری و چالش های پیش روی آن (بخش اول) بنا به دلایلی برخی از مردان به دنبال ازدواج مجدد هستند در حالیکه از آسیب های آن بی خبر هستند و در طرفی دیگر مردانی هستند که به دلایل اجتماعی علیرغم اینکه نیاز به آن دارند، از انجام آن…

چرا برخی به دنبال چند همسری هستند؟

چرا برخی به دنبال چند همسری هستند؟ برخی از افرادی که به دنبال تعدد زوجات هستند، عدم رضایت جنسی خود را دلیل بر آن می دانند. تبیین علل آن می تواند زندگی بسیاری از خانواده ها را نجات دهد و از گسستگی آن جلوگیری کند. با ما همراه…