بایگانی برچسب پیامد تجمل گرایی

پیامد تجمل گرایی

تاثیر مخرب تجمل گرایی در خانواده ها (بخش اول)

تاثیر مخرب تجمل گرایی در خانواده ها (بخش اول) یکی از مهم ترین آفت های خانواده های امروزی که در شیوه های مصرف و اقتصاد جامعه تأثیر مستقیم دارد، تجمل گرایی و مصرف زدگی است. خانواده ها با مدیریت درست و پرهیز از تجمل گرایی به کاهش تنش ها و…

تاثیر مخرب تجمل گرایی در خانواده ها (بخش دوم)

تاثیر مخرب تجمل گرایی در خانواده ها (بخش دوم) تجمل گرایی باعث انحراف عملی فراوانی در زندگی افرادی که رو به تجمل آورده اند می شود و عاملی برای اختلاف خانوادگی و نگرانی روحی اعضا می شود تعادل روحی خانواده را برهم زده و موجب،از هم گسیختگی…

تاثیر مخرب تجمل گرایی در خانواده ها (بخش سوم)

تاثیر مخرب تجمل گرایی در خانواده ها (بخش سوم) تجمل گرایی در خانواده یکی از علت های تضاد بین اعضای خانواده و بالا رفتن فشار و استرس درون خانواده است زیرا سرعت تجمل­ گرایی به مراتب بیشتر از سرعت افزایش سرمایه­ های اقتصادی خانواده است، به…

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش اول)

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش اول) تجمل گرایی در زندگی انسان می تواند آثار و پیامد منفی ایجاد کند، از جمله آن می توان به تباهی سرمایه های مادی، گسترش فقر در جامعه، تبدیل ارزش به ضد ارزش ها و زمینه سازی برای گناهان اشاره کرد. با ما…

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش دوم)

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش دوم) از پیامد هایی که تجمل گرایی گرایی بر افراد و جامعه وارد می کند، می توان به از بین رفتن آرامش واقعی، ناتوانی افراد در انجام وظیفه، کاهش معنویت در جامعه و فراموشی یاد خدا و قیامت اشاره کرد. با ما همراه…

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش سوم)

بررسی پیامد های تجمل گرایی (بخش سوم) یکی از آفت های ویرانگر و خانمان سوز فرهنگی و اقتصادی و اخلاقی، که آثار بسیار شوم و کمرشکن در عرصه های گوناگون دارد، مساله تجمّل گرایی و تجمّل پرستی است. در این مطلب با برخی از پیامد های تجمل گرایی…