بایگانی برچسب پیامبر

پیامبر

پیامبر,پیامبر کیست,شجره پیامبران الهی,نام 124000 پیامبر,اسامی 12400 پیامبر,پیامبر اسلام,تعریف پیامبر,پیامبران چین,تاریخ پیامبران

آیا عصمت پیامبر(ص) با مفاد سوره عبس سازگاری دارد؟

این آیات اجمالا نشان می‏دهد که خداوند کسی را در آنها مورد عتاب قرار داده به خاطر اینکه فرد یا افراد غنی و ثروتمندی را بر نابینای حق‏طلبی مقدم داشته است ، اما این شخص مورد عتاب کیست ؟ در آن اختلاف نظر است : مشهور در میان مفسران عامه و خاصه…

اعجاز تمدن سازی پیامبر(ص) با توجه به مکتب نرفتن و درس نخواندن

سهیل بن عمرو گفت: من این عنوان را به رسمیت نمی شناسم، باید همان عنوان رسمی ما را بنویسی «بسمک اللهم » و علی علیه السلام نیز به دستور رسول خدا صلی الله علیه وآله همان گونه نوشت. و اما این که بعضی تصور کرده اند که آیه دوم سوره جمعه «یتلوا…

آیا پیروی از سنت پیامبر(ص) از علل انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان است؟

الف: در سوره مبارکه انعام آیه 114 ایشان کلمه حَکَم به معنای داور را اشتباهاً به معنای حُکم گرفته است و با توجه به آیات قبل، مربوط ایمان نیاوردن گروهی به آخرت است که در مقابل این ناپذیرفتن حق خداوند داوری خواهد کرد. از کجا قطع کنیم؟ و…