بایگانی برچسب پرورش هوش هیجانی

پرورش هوش هیجانی

راهکارهای پرورش هوش هیجانی برای کودکان (بخش اول)

راهکارهای پرورش هوش هیجانی برای کودکان (بخش اول) تکنیک هایی وجود دارند که "هدایت عاطفی" نامیده می شوند و در واقع یک دستورالعمل گام به گام است که شما می توانید با استفاده از آن به کودک خود آموزش دهید که احساساتش را تجزیه و تحلیل…

دیدگاه مایر – سالووی در آموزش هوش هیجانی

دیدگاه مایر - سالووی در آموزش هوش هیجانی آموزش هوش هیجانی یکی از مهم ترین آموزش هایی است که از سوی روان شناسان بدان پرداخته می شود. در این نوشتار به بیان دیدگاه مایر - سالووی در آموزش هوش هیجانی می پردازیم.با ما همراه باشید.…

هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش دوم)

هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش دوم) دورانی که کودکان و نوجوانان در مدارس حضور دارند زمان بسیار خوبی برای پرورش مهارت هایی است که در آینده بدان نیاز دارند. یکی از این مهارت ها، هوش هیجانی است. در این نوشتار به بیان نقش آن می…

راهکارهای پرورش هوش هیجانی برای کودکان (بخش سوم)

راهکارهای پرورش هوش هیجانی برای کودکان (بخش سوم) کودکی که بهره هوش عاطفی او بالاتر باشد قادر است ارتباط بهتری با احساسات خود برقرار کند؛ در هنگام اوج هیجان های عاطفی خود را آرامتر کند؛ دیگران را بهتر درک کرده و با آنها بهتر…

راهکارهای پرورش هوش هیجانی برای کودکان (بخش دوم)

راهکارهای پرورش هوش هیجانی برای کودکان (بخش دوم) متخصصان بر اهمیت بهره هوش هیجانی و نقش آن در کمک به کودکان برای افزایش سطح اعتماد به نفس و مسوولیت پذیری و نهایتا تبدیل شدن به بزرگ سالانی که بتوانند با مهارت با دیگر افراد جامعه…